TIẾP http www nguoiduado vn danh sac ntls chu prong 6371 html

TIẾP
http://www.nguoiduado.vn/danh-sac…/ntls-chu-prong-6371.html…
Họ và tên – Năm sinh Quê quán – Ngày hy sinh15/11/1965
Đỗ Đình Phương 1951 Trường Thọ, An Thụy, Hải Phòng 24/05/1972
Đỗ Hữu Ngấn 1953 Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Đỗ Văn Thảo 1951 Vĩnh Tiến, Vĩnh Hào, Hải Phòng 24/05/1972
Y
Đoàn Đình Thơ 1949 Hà Quãng, Cát Hải, Hải Phòng 17/06/1972
Đoàn Tử Nghị 1945 Đức Hòa, Đức Thọ, Hà Tĩnh 19/10/1974
Đoàn Văn Bảo 1952 Nam Hồng, Nam Sách, Hải Dương
Dương Kim Lâm 1948 Thạch Tượng, Thạch Hà, Hà Tĩnh 16/03/1975
Hà Huy Vinh 1955 Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 16/10/1974
Hà Văn Tiến 1950 Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An 31/03/197
Hồ Hồng Tha 1950 Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An 08/07/1973
Hồ Thanh Long 1950 Đồng Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An 17/07/1974
Hồ Văn Giáo 1955 Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh 14/11/1972
Hoàng Công Quyên 1953 Nghi Lương, Nghi Lộc, Nghệ An 16/03/1974
Hoàng Đức Nhiễu 1955 Hồng Kỳ, Hương Khê, Hà Tĩnh
Hoàng Kim Minh 1953 Cẩm Phúc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 24/08/1972
Hoàng Văn Thi 1952 Hương Trung, Hương Khê, Hà Tĩnh 05/11/1974
Lê Công Khiêu 1942 Minh Thành, Yên Thành, Nghệ An 27/09/1972
Lê Hồng Phúc 1954 Yên La, Tương Dương, Nghệ An 30/01/1975
Lê Hồng Sơn 1951 Thanh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An 09/08/1974
Lê Hồng Viên 1946 Nghĩa Long, Nghĩa Đàn, Nghệ An 20/06/1972
Lê Hữu Danh 1953 Quang Sơn, Đô Lương, Nghệ An 13/02/1975
Lê Minh Lể 1953 Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng 24/06/1972
Lê Văn Ly 1940 Ly Học, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 20/10/1972
Lê Văn Thái 1949 Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An 03/03/1974
Lê Văn Thanh 1954 (Hồng hà?)Đông Hà, Hưng Hà, Thái Bình 27/08/1972
Lê Viết Tào 1955 Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 22/03/1974
Lê Xuân Thịnh 1954 Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 26/03/1975
Lương Văn Dương Ngũ Phúc, An Thụy, Hải Phòng 13/06/1972

Lưu Văn Cách 1951 Hợp Đức, An Thụy, Hải Phòng 18/12/1972
Lưu Văn Lân 1947 Thạch Đĩnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh 16/03/1975
Mạc Văn Thế 1954 Hợp Thành, Thủy Nguyên, Hải Phòng 27/05/1972
Mai Đình Thiện 1952 An Lương, An Hải, Hải Phòng 16/10/1972
Ngô Cảnh Tương 1954 Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 04/08/1972
Ngô Quang Thoán 1950 Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng 22/12/1972
Ngô Văn Dây 1951 Tiến Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng 24/11/1972
Ngô Văn Tấn 1952 Hồng Phong, An Hải, Hải Phòng 12/06/19
Ngô Văn Tư 1945 Phong Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An 31/11/1972
Ngụ Ngọc Cường 1949 Nam Hoành, Nam Đàn, Nghệ An 19/12/1974
Nguyễn Băng Liên 1953 Nghi Thanh, Nghi Lộc, Nghệ An 07/09/1972
Nguyễn Công Nhậm 1953 Thạch Hòa, Thạch Hà, Hà Tĩnh 11/03/1975
Nguyễn Công Thộ 1953 Phú Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An 10/04/1972
Nguyễn Đăng Thắng 1954 Vương Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 08/09/1972
Nguyễn Đình Lâm 1949 Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ An 10/03/1975
Nguyễn Đình Phụng 1951 84 Chợ Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 19/06/1972
Nguyễn Đình Thuận 1953 Nam Kinh, Nam Đàn, Nghệ An 18/11/1972
Nguyễn Đức Cành 1950 Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng 26/12/1974

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注