SỰ TÍCH CHÚ CUỘI Viết cho các bé Ve vẻ vè ve Cái vè chú cuội Chuyện xưa kể lại rằng Cuội hay cười nhưng học rất lười Cha mẹ dạy lời Cuội buồn nhăn nhó Hễ cầm sách vở Ngủ gật ngủ gà Làm bài qua loa Dối rằng làm tốt Giờ học ở lớp Hay nói chuyện riêng Ảnh hưởng bạn bên Phải ngồi bàn cuối Vì luôn nói dối Nên chẳng ai tin Bạn bè xa dần không chơi cùng nữa Bỗng nhiên một bữa Cuội ngủ rất say Mơ bay trên mây Cuội ta thích lắm Nhưng rồi đến sáng Cuội mở mắt ra Thấy ngồi gốc đa Trên trời cao vút Một mình côi cút Không bạn không thầy Cha mẹ đâu rồi Cuội buồn rũ rượi Ngó về hạ giới Nghe trống tùng dinh Muốn chuộc lỗi mình Gọi trăng tỏa sáng

SỰ TÍCH CHÚ CUỘI
(Viết cho các bé)
Ve vẻ vè ve
Cái vè chú cuội
Chuyện xưa kể lại
rằng Cuội hay cười
nhưng học rất lười
Cha mẹ dạy lời…
Cuội buồn nhăn nhó
Hễ cầm sách vở
Ngủ gật ngủ gà
Làm bài qua loa
Dối rằng làm tốt
Giờ học ở lớp
Hay nói chuyện riêng
Ảnh hưởng bạn bên
Phải ngồi bàn cuối
Vì luôn nói dối
Nên chẳng ai tin
Bạn bè xa dần
không chơi cùng nữa
Bỗng nhiên một bữa
Cuội ngủ rất say
Mơ bay trên mây
Cuội ta thích lắm
Nhưng rồi đến sáng
Cuội mở mắt ra
Thấy ngồi gốc đa
Trên trời cao vút
Một mình “côi cút”
Không bạn không thầy
Cha mẹ đâu rồi
Cuội buồn rũ rượi
Ngó về hạ giới
Nghe trống tùng dinh
Muốn chuộc lỗi mình…
Gọi trăng tỏa sáng.

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注