BẮT ĐỀN Bạn một thời blogs Lặn hết trên fay mình Vắng thưa dần lặng lẽ Dù là rất thân tình Mở trang nghe trống trải Bạn xưa đâu hết rồi Chạnh lòng buồn ngơ ngác Giọt chiều như muốn rơi Từng một thời thân ái Bỗng dưng sao xa nhau Nhớ muốn thăm bầu bạn Phải vượt tường tìm đâu Ơi bạn bè thơ phú Sao nỡ bỏ rơi mình Hay là ông fây ác cắt chia xa nghĩa tình Bắt đền ông fay đấy Trả bạn về cho tôi Bạn thơ văn vui vẻ Ông gây buồn chia phôi

BẮT ĐỀN
Bạn một thời blogs
“Lặn” hết trên fay mình
Vắng thưa dần lặng lẽ
Dù là rất thân tình
Mở trang nghe trống trải
Bạn xưa đâu hết rồi
Chạnh lòng buồn ngơ ngác
Giọt chiều như muốn rơi
Từng một thời thân ái
Bỗng dưng sao xa nhau
Nhớ muốn thăm bầu bạn
Phải vượt tường…tìm…đâu
Ơi bạn bè thơ phú
Sao nỡ bỏ rơi mình
Hay là ông fây ác
cắt chia…xa nghĩa tình
Bắt đền ông fay đấy
Trả bạn về cho tôi
Bạn thơ văn vui vẻ
Ông gây buồn chia phôi..

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注