Mỗi ngày Trang đi một nơi là 1 lần gieo hạt và những hạt giống cứ nảy mầm có những cây đáng lẻ ra cần quăng đi ngay khi không tốt nhưng tại sao Trang vẫn giữ lại lý do đơn giản Trang có đủ thời gian và sức khỏe để cho cây bị hư kia sống trở lại Thời gian Trang bỏ ra cafe trên phố ko hề phí và mỗi phút cầm điện thoại trên tay là Trang lại đang bón phân cho cái cây của mình lớn lên

Mỗi ngày Trang đi một nơi là 1 lần gieo hạt và những hạt giống cứ nảy mầm, có những cây đáng lẻ ra cần quăng đi ngay khi không tốt nhưng tại sao Trang vẫn giữ lại lý do đơn giản: Trang có đủ thời gian và sức khỏe để cho cây bị hư kia sống trở lại ?
Thời gian Trang bỏ ra cafe trên phố ko hề phí và mỗi phút cầm điện thoại trên tay là Trang lại đang bón phân cho cái cây của mình lớn lên. Bạn đang cần kỹ năng ấy, hãy join ngay vào team bạn sẽ có khả năng ấy.
#Hanhtrinh2018 #chodilanhanlai #happy

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注